neocranio

Τι είναι η Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια

Η Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια και η φιλοσοφία της ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ πίσω από αυτήν

Η Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια είναι η πιο ήπια θεραπευτική μέθοδος στον χώρο των συμπληρωματικών θεραπειών αλλά και οποιασδήποτε μορφής και έκφανσης της Κρανιοϊερής Θεραπείας. Η Νέο-ΚρανιοΙερή Θεραπεία συμβάλλει μέσω της επίγνωσης και της συνειδητοποίησης στην αυτοΐασή του ανθρώπου.
Η Νέο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια δεν είναι απλώς μία θεραπεία αλλά είναι μια θεραπευτική μέθοδος με μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία. Η Νεο-ΚρανιοΙερή Θεραπεία είναι απλά "τρόπος ζωής" με βασική Αρχή τον Σεβασμό στον Εαυτό μας. Εφαρμόζεται με απαλά και ήπια αγγίγματα σε ολόκληρο το σώμα, π.χ. στο κρανίο, στην σπονδυλική στήλη και στα άκρα.

Η Νέο-Κρανιοϊερή Θεραπεία, όπως εμείς την κατανοούμε, την εφαρμόζουμε και την διδάσκουμε, εμπεριέχει στοιχεία και εφαρμογές που προετοιμάζουν το σώμα ώστε αυτό να ενθαρρυνθεί στην πορεία της συνεδρίας ή αλλιώς θεραπείας, να αποβάλλει τραύματα και τραυματικές εμπειρίες που το επιβαρύνουν και το αρρωσταίνουν ίσως μια ολόκληρη ζωή. Αυτές οι τραυματικές μας εμπειρίες μπορεί να γίνουν οι αιτίες πολλών ασθενειών και παθήσεων στην πορεία της ζωής μας. Είναι φυσικά δύσκολο να γίνει κατανοητός ο δρόμος προς την ίαση μέσω της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας διότι είναι πέραν από την αγωγή μας, που θέλει τον ασθενή να εναποθέτει την τύχη και μαζί μ' αυτή και την υγεία του στα χέρια του οποιουδήποτε θεραπευτή ή ειδικού, πληρώνοντας τον.


Δυστυχώς σήμερα ένα μεγάλο μέρος των διδασκόντων και ασκούντων την Κρανιοϊερή Θεραπεία, έχει την τάση όλο και περισσότερο να εστιάζεται στα σωματικά συμπτώματα και πως να τα θεραπεύσουν ή να τα εξαλείψουν. Εμείς στην Νέο-Κρανιοϊερη Θεραπεια λέμε ότι το να θεραπευτούν τα όποια Συμπτώματα είναι ένα στοιχείο από τα πολλά που συνυπάρχουν στην διάρκεια της συνεδρίας ή των συνεδριών. Φυσικά πρέπει μεν να ληφθούν τα συμπτώματα που φέρνει ο Ταξιδιώτης/θεραπευόμενος οπωσδήποτε υπ' όψιν, όμως ρόλος μας δεν είναι να κάνουμε διάγνωση και να "θεραπεύσουμε" το οποιοδήποτε σύμπτωμα. Εμείς δηλαδή δεν πολεμάμε την ασθένεια ή τον πόνο αλλά αντιθέτως αφουγκραζόμαστε όλο το σώμα, γινόμαστε ταπεινοί  μαθητές με δάσκαλο το σώμα και τον ίδιο τον ανθρώπου. Αυτό και μόνον αρκεί για να εκφράσει πλέον το ίδιο το σώμα τι είναι αυτό που το οδήγησε να εμφανίσει το σύμπτωμα καθώς επίσης να "εκφράσει" τι χρειάζεται - τι δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ο Ταξιδιώτης - για να απαλλαγεί από αυτό. Σίγουρα είναι αναγκαίες οι τεχνικές, ή γνώση και η παιδεία, αλλά αυτά μόνα τους δεν αρκούν. Δεν αρκούν διότι για να δουλέψει κανείς ολιστικά, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν και να συνεργήσουν όλα τα επίπεδα της ύπαρξής του ανθρώπου, που είναι:
Το επίπεδο του σώματος, το συναισθηματικό , το ψυχολογικό  και το διανοητικό επίπεδο.

 

1. Το Σωματικό Επίπεδο στην συνεδρία της Νεο-Κρανιοϊερής Θεραπείας

Η εργασία στο σωματικό επίπεδο περιλαμβάνει γνώσεις Ανατομίας και Φυσιολογίας που είναι αναγκαίες, μαζί με τις τεχνικές της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας και την ευαισθησία των χεριών που αγγίζουν το σώμα. Όλα αυτά μαζί αποτελούν την βασική προσέγγιση μας προς τον Ταξιδιώτη/Θεραπευόμενο. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά, πώς θα χειριστούμε συμπτώματα και σωματικές ενδείξεις δυσλειτουργιών.
Η γνώση μας ως προς το τι συμβαίνει την κάθε στιγμή στο σώμα και τι μας δείχνει στο κάθε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ του, αποτελεί το θεμέλιο για να αναγνωρίσουμε σε τι διαδικασία βρίσκεται το σώμα και πότε έφτασε η στιγμή για να προχωρήσουμε στην επαφή με τα άλλα επίπεδα του ανθρώπου δηλαδή: το συναίσθημα, την ψυχή και το νου του.

 

2. Το συναισθηματικό Επίπεδο σε μια συνεδρία Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπείας

Στο συναισθηματικό επίπεδο είναι το απολύτως ζητούμενο να είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συναισθήματα εκδηλωθούν κατά την διάρκεια της Συνεδρίας. Θα πρέπει να έχουμε τις εμπειρίες και γνώσεις του πως απελευθερώνονται και πως εκφράζονται αυτά (τα Συναισθήματα), καθώς επίσης να έχουμε την ικανότητα να κρατάμε την Συναισθηματική Έκφραση του Θεραπευόμενου ζωντανή κατά την διάρκεια της συνεδρίας για όσο χρόνο χρειάζεται αυτή, για να μπορέσει να φτάσει στην πλήρη εκτόνωση και προπάντων να φτάσει ο Θεραπευόμενος στην Λύτρωση. Αυτό προϋποθέτει από εμάς τους Συνοδοιπόρους της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας να έχουμε κάνει οι ίδιοι τις εμπειρίες μας κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής μας με ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση έτσι ώστε να εκπέμπουμε προς τον Θεραπευόμενο ανά πάσα στιγμή την απόλυτη Κατανόησή μας γι’ αυτό που εκφράζει αυτός συναισθηματικά.
 

3.  Το ψυχολογικό Επίπεδο σε μια συνεδρία Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπειας

Στο επίπεδο της ψυχολογίας να έχουμε γνώση των επιπέδων ανάπτυξης του ανθρώπου π.χ. παιδική ηλικία, τραυματικές εμπειρίες από την στιγμή της σύλληψης, της κύησης, της γέννησης και μετά, πρωτογενή τραύματα, ανάπτυξη της προσωπικότητας, Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Gestalt, Τραυματοθεραπεία κ.λπ., καθώς επίσης γνώσεις διχασμού και αποσύνδεσης και πόσο αυτά επηρεάζουν την οντότητά μας.

4. Το Διανοητικό Επίπεδο στην Νεο-ΚρανιοΙερή Θεραπεια

Στο διανοητικό επίπεδο  να έχουμε γνώσεις επικοινωνίας, ικανότητα να ενεργοποιούμε ή να ξεκουράζουμε τον σκεπτόμενο νου, την εμβάθυνση της παρατηρητικότητας, συνειδητότητα, αφύπνιση, την ικανότητα της σύλληψης μηνυμάτων γύρω μας και την ικανότητα να είμαστε παρόντες με τον Ταξιδιώτη/Θεραπευόμενο πάνω από εκατό τις εκατό και να δείχνουμε κατανόηση και προ πάντων να είμαστε αντικειμενικοί και να μην κρίνουμε.
 

ΕΠΑΝΩ