neocranio

Εκπαίδευση στην Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια - Πρόγραμμα

Η εκπαίδευση στην Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια αποτελείται από 5 επίπεδα

Η εκπαίδευση στην Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια προσβλέπει κατά κύριο λόγο στην προσωπική εξέλιξη του "Συνοδοιπόρου/Θεραπευτή" της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας. Στην εκπαίδευση της Νεο- ΚρανιοΙερης Θεραπειας δίνουμε μεγάλη έμφαση ώστε να έχουν οι εκαπιδευμένοι μας στο τέλος της εκπαίδευσης τους Σεβασμό στην αλήθεια του καθενός ανθρώπου, άγγιγμα από την ΚΑΡΔΙΑ που είναι απόλυτη ΑΠΟΔΟΧΗ και κυρίως Ταπεινότητα. Η εκπαίδευση της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας αποτελείται από 1730 διδακτικές ώρες μέσα από βιωματικά εκαπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία συντελειται η προσωπική εξέλιξη του καθενός των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση της Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια.

Κάθε επίπεδο διαρκεί 8-10 ημέρες και περιλαμβάνει 110-120 ώρες διδασκαλίας.
Μέρος της εκπαίδευσης της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι μετά από κάθε Level πρέπει να δώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών (Σ=190), σε φίλους ή συγγενείς τους ΔΩΡΕΑΝ!!!  χωρίς ΑΜΟΙΒΗ και όχι σε άγνωστα άτομα και σε επαγγελματικούς χώρους, ή τουλάχιστον όχι τις ώρες που αυτοί χρησιμοποιούνται επαγγελματικά είτε από τους ίδιους είτε από άλλους. 
Επίσης θα πρέπει μετά από κάθε Level να δεχτεί ο κάθε μαθητής 8 συνεδρίες από μαθητές που βρίσκονται στην εκπαίδευση αδιάφορο σε ποιο LEVEL της εκπαίδευσης αυτοί βρίσκονται και επίσης 2 συνεδρίες από τους Δασκάλους με Θεραπευτικό Διάλογο.
Μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί και η υποχρεωτική συμμετοχή σε ένα Supervision/Εποπτεία μετά από κάθε Level.
Στα Supervision οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να φέρουν τις απορίες τους, να διορθώσουν τυχόν δικά τους λάθη εφαρμογών και να αναπληρώσουν ελλείψεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την μη σωστή αφομοίωση, κατά την διάρκεια του προηγούμενου σεμιναρίου.
Όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στην εκπαίδευση πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα σεμινάριο Βιωματικής Αυτογνωσίας ENCOUNTER. Το Σεμινάριο αυτό είναι υποχρεωτικό και είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να το έχει κάνει πριν δηλώσει συμμετοχή στο LEVEL 4. Οι ημερομηνίες των Σεμιναρίων ENCOUNTER ανακοινώνονται εγκαίρως από το Ινστιτούτο.

 

Η εκπαίδευση στην Νεο-ΚρανιοΙερή Θεραπεία - Σύντομη Περιγραφή

Επίπεδο 1 - LEVEL 1 της Νεο-Κρανιοϊερής Θεραπείας

To LEVEL 1 κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου το χωρίζουμε σε τρία ίσα σεμινάρια. Η διάρκεια του καθενός από αυτά είναι τρία ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακα ή 25 διδακτικές ώρες.

Το πρώτο μέρος το ονομάζουμε και Εισαγωγικό Σεμινάριο της Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπειας.

Τι θα διδαχθείτε στο Εισαγωγικό Σεμινάριο
 

-Μαθαίνουμε να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στα χέρια και την αφή μας 
-Μαθαίνουμε να αγγίζουμε με 2 έως 5 γραμμάρια ένα σώμα, που είναι το  απόλυτο άγγιγμα Σεβασμού στην Αλήθεια του. 
-Οι πέντε σταθμοί ψηλαφίσματος του σώματος
-Μαθαίνουμε ότι το κάθε σώμα είναι μια μοναδική οντότητα με την δική της μοναδική αλήθεια 
-Μαθαίνουμε τι σημαίνει το να είμαι σε Διαλογισμό, όταν αγγίζω ένα σώμα 
-Μαθαίνουμε ότι η Νέο-κρανιοϊερή Θεραπεία είναι Διαλογισμός, που σημαίνει είμαι εκεί "παρών" μάρτυρας του γίγνεσθαι και δεν πράττω τίποτα ούτε παρεμβαίνω
-Μαθαίνουμε τεχνικές χαλάρωσης των τριών Διαφραγμάτων του σώματος (Πυελικό, Αναπνευστικό και Θωρακικό). 
-Τι είναι η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση. 
-Αρχές της φιλοσοφίας της Νέο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας
-Αποδοχή στην Αλήθεια και την μοναδικότητα του Άλλου 
-Ψηλαφίζω τον ΚρανιοΙερό Ρυθμό, ο οποίος είναι αυτός στον οποίο βασίζεται όλη η ΚρανιοΙερή θεραπεία. 
-Μαθαίνουμε - τις ίδιες τεχνικές που εφαρμόζουμε στους άλλους - πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και για τον εαυτό μας 
-Τεχνικές παύσης του ΚρανιοΙερού Ρυθμού, που με την παύση του αφυπνίζεται όλο το Αυτοθεραπευτικό Δυναμικό στο σώμα
 
- Δεν μαθαίνουμε να κάνουμε ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΤΕ!!

Στην συνέχεια στα υπόλοιπα δύο μέρη του LEVEL 1 - και όταν αυτό γίνεται τον χειμώνα στην πόλη -, συνεχίζουμε με ασκήσεις ευαισθητοποίησης για να ακούμε τον Κρανιοϊερό Ρυθμό και τις ιδιομορφίες του και την σημασία του στην ανατομία, την φυσιολογία για ολόκληρο το σώμα. Μαθαίνουμε τεχνικές για την ενθάρρυνση του αυτοθεραπευτικού δυναμικού του σώματος.
Επιπρόσθετα μαθαίνουμε την παύση του ΚρανιοΙερού Ρυθμού από τις φτέρνες, από τον κόκκυγα και τους ώμους.
Ο σύνδεσμος του ινιακού οστού με τον άτλαντα και η χαλάρωσή του.
Τεχνικές χαλάρωσης της σκληρής μήνιγγας που εφαρμόζονται στα οστά του κρανίου και σπονδύλων.
Το σύστημα των μηνίγγων, τεχνικές ισορροπίας του σώματος και υποστήριξη της κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και όλου του "Υγρού Στοιχείου" του σώματος. Εκπαίδευση στο να αισθάνομαι και να κατανοώ τα μηνύματα του σώματος καθώς και την ενέργεια που μας δείχνουν. Ψηλαφίζουμε το Σημείο Ισορροπίας του δυναμικού του σώματος και ακολουθούμε την προτροπή του να στηρίξουμε το σώμα να βρει τον δρόμο που οδηγεί στην "Πρότερα υγιή του κατάσταση".
Μαθαίνουμε να ακούμε την καρδιά μας, τον ειρηνοποιό και θεραπευτή μέσα μας,
Εισαγωγή στην ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση.

Επίπεδο II - LEVEL 2, της Νεο-Κρανιοϊερής Θεραπείας

Ολοκλήρωση όλων των γνώσεων και των εμπειριών που κάναμε στο LEVEL 1 της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας. Επανάληψη των αγγιγμάτων που αισθανόμαστε αβέβαιοι.
Συμπτώματα της βάσης του κρανίου και οι σχέσεις τους με όλο το σώμα. Τεχνικές για την απελευθέρωση του σφηνοειδούς, του ινιακού και των κροταφικών οστών.
Η σχέση της βάσης του κρανίου με την βάση της σπονδυλικής στήλης. Τεχνικές για την απελευθέρωση της ΚροταφοΓναθικής Άρθρωσής.
Εκπαίδευση σε τεχνικές "αξιολόγησης" όλου του σώματος με την βοήθεια του Κρανιοϊερού Ρυθμού, την τεχνική της έλξης των συνδετικών ιστών (Fascia Glide), των μηνίγγων και των κυστών ενέργειας.
Έναρξη της δουλειάς με την μνήμη των κυττάρων και τις αυθόρμητες κινήσεις του σώματος σε συνδυασμό με την απελευθέρωση ψυχικών και σωματικών τραυμάτων. Περαιτέρω εμπειρίες με την ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση.

Επίπεδο III - LEV EL 3, της Νεο-Κρανιοϊερής Θεραπείας

Ολοκλήρωση των μέχρι τώρα γνώσεων μας. Επανάληψη των θεμάτων που αισθανόμαστε αβέβαιοι.
Τεχνικές/προτροπές χαλάρωσης των οστών της κόγχης των ματιών.
Τεχνικές/Προτροπές απελευθέρωσης των βολβών από εντάσεις του παρελθόντος.
Τεχνικές χαλάρωσης όλων των οστών της στοματικής κοιλότητας.
Unwinding του κρανίου και ολόκληρου του σώματο. Ξετύλιγμα τραυματικών αναμνήσεων και εμπειριών του παρελθόντος
Εμβάθυνση των σχέσεων, συσχετισμών και αλληλοεπιδράσεων που υφίστανται στο σώμα.
Εμβάθυνση ατην Τέχνη του να ακούμε που μας χρειάζεται να αγγίξουμε το σώμα (πρόσθετες τεχνικές).
Εισαγωγή στο θεραπευτικό διάλογο.

Επίπεδο IV - LEVEL 4 - Θεραπευτικός Διάλογος Μέρος 1, της Νεο-Κρανιοϊερής Θεραπείας

Εκπαίδευση στο θεραπευτικό διάλογο. Εισαγωγή στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό NLP. Εισαγωγή στην Τραυματοθεραπεία. Ο Ρόλος μας στην Συνεδρία της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας σε σχέση με τον Ταξιδιώτη/Θεραπευόμενο. Gestalt στην Συνεδρία της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας. Σωματο-Συστημική Αναπαράσταση. Εμπέδωση των παραπάνω μέσω επαναλαμβανόμενων Βιωματικών Συνεδριών με Βαθιά ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση.

"Multiple hands on" Συνεδρίες - Ανταλλαγή συνεδριών πολλαπλών χεριών, όπου ένας είναι ο Ταξιδιώτης και έχει τρεις Συνοδοιπόρους εκ των οποίων ο ένας είναι ο Συνοδοιπόρος που συντροφεύει τον Ταξιδιώτη με τον Θεραπευτικό Διάλογο.

Επίπεδο V - LEVEL 5 - Θεραπευτικός Διάλογος Μέρος 2, της Νεο-Κρανιοϊερής Θεραπείας

Η ΚΑΡΔΙΑ ο δρόμος της Λύτρωσης. DE HYPNO THERAPY- Αποϋπνωτισμός από τα προγράμματα μέσα μας. Μοντέλα  Τραύματος - Πόνου - και Διέξοδος από αυτά. Πως διαχειριζόμαστε Θέματα όπως Past Life, Γέννα, Θάνατος...Συνεδρίες στους Δασκάλους με Ανατροφοδότηση κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Συνεδρίες Multiple hands On.

Supervision

Το Supervision κατά την διάρκεια της εκπαιδευσης της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας, είναι μια ή περισσότερες ημέρες Εποπτείας, όπου έρχονται οι μαθητές όλων των Επιπέδων (LEVELS) και φέρνουν τις απορίες τους, καθώς επίσης μπορούν να “ξαναδιδαχθούν
αγγίγματα τεχνικών" τις οποίες δεν θυμούνται και να ανταλλάξουν βιωματικές συνεδρίες μεταξύ τους. Έτσι υπάρχει συνεχείς παρακολούθηση και υποστήριξη των μαθητών σε όλη την πορεία της εκπαίδευσής τους.
Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν. Για κάθε LEVEL της εκπαίδευσης θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει ένα SUPERVISION γιατί είναι υποχρεωτικό μέρος της Βασικής εκπαίδευσης. Supervision γίνονται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Η βασική εκπαίδευση της  Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας ολοκληρώνεται με:
1. Επιτυχείς προφορικές και γραπτές εξετάσεις
2. Δύο ή τρεις εξεταστικές συνεδρίες εφ' όλης της ύλης που θα δώσει ο εξεταζόμενος σε δύο ή τρεις εξεταστές και
3. Μία διπλωματική εργασία διάρκειας τριών μηνών, με θέμα που θα οριστεί από το Ινστιτούτο. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν από το Ινστιτούτο ένα Certificate το οποίο είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από τον σύλλογο των Σχολών της ΚρανιοΙερης Θεραπειας της Γερμανίας CSVD. Η Πιστοποίηση της σχολής της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας είναι αναγνωρισμένη σε 256 χώρες στον κόσμο.

ADVANCED TRAINING


Και φυσικά η μάθηση και η εκπαίδευση δεν σταματά με την βασική εκπαίδευση της Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπειας, την οποία αναφέραμε παραπάνω. Κάθε χρόνο μια φορά προσφέρουμε ένα δεκαήμερο μεταπτυχιακό σεμινάριο συνήθως το καλοκαίρι όπου μπορούν οι πτυχιούχοι μας να εμβαθύνουν σε καινούριες γνώσεις και να κάνουν εμπειρίες βιωματικά ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν στην προσωπική τους ζωή αλλά και στις συνεδρίες με τους εκάστοτε Ταξιδιώτες τους.
Όπως είπαμε και αλλού εδώ στο site της Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπειας η Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια είναι ένας απέραντος Ωκεανός και εκεί σ' αυτόν τον ωκεανό μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοί μας χωρίς φόβο να κολυμπούν γιατί ξέρουν ότι με συντροφιά την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ όπου και να οδηγηθεί το Ταξίδι του Ταξιδιώτη/Θεραπευόμενου θα βρει ο ίδιος την ΛΥΤΡΩΣΗ του.


Πιστοποίηση στο τέλος της εκπαιδευσης της Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπειας

  • Το ινστιτούτο της Νεο-ΚρανιοΙερης Θεραπειας είναι συμβεβλημένο και ιδρυτικό μέλος του Συλόγου Σχολών ΚρανιοΙερής Θεραπείας της Γερμανίας Craniosacral Verband Deutschland e.V. (CSVD)
  • Τις εξετάσεις των μαθητών μας της κάνουν συνάδελφοι και Δάσκαλοι άλλων σχολών της Ευρώπης και όχι εμείς οι Δασκαλοι των μαθητών μας για λόγους αντικειμενικότητας και για να πιστοποιηθεί το Επίπεδο της Εκπαίδευσής μας και από τους φίλους και συναδέλφους της διεθνούς οργάνωσης.
  • Με την πιστοποιησή (Certificate) που παίρνουν οι εκπαιδευόμενοί μας μπορούν να εργασθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και σε συνολικά 256 χώρες στον κόσμο.
Σημείωση:
Θέλουμε να τονίσουμε εδώ ότι η οποιαδήποτε πιστοποίηση μιας εναλλακτικής θεραπείας όπως είναι η ΚρανιοΙερή Θεραπεία, το Shiatzu, η Ρεφλεξολογία, to Reiki κτλ. δεν πιστοποιεί και δεν προσφέρει το δικαίωμα απέναντι σε καμία χώρα του πλανήτη την άσκηση επαγγέλματος. Εκτός εάν ο ασκών την ΚρανιοΙερή θεραπεία είναι φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή αναλόγου επαγγέλαμτος του τομέα υγείας. Τότε ασκεί την ΚρανιοΙερή κάτω από την προστασία του επαγγέλαμτός του. Εμείς πιστοποιούμε, μετά από εξετάσεις των μαθητών μας από ανεξαρτήτους Δασκαλους του εξωτερικού, τις γνώσεις που αποκομίζει ο κάθε μαθητευόμενος από μας!


 

ΕΠΑΝΩ