Καλαμάτα - Neo-CranioSacral Therapy Greece - Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια
neocranio

Νεο-ΚρανιοΙερη Θεραπεια στην Καλαμάτα-Θεραπευτές - Μαρία Λάγιου

Οι Θεραπευτές της Νεο-ΚρανιοΙερής Θεραπείας που είναι καταχωρημένοι εδώ έχουν την πιστοποίηση και έγκρυση της σχολής μας

Ακολουθήστε μας